Artwork (tap on image to open portfolio) > Pathways (2019)

Pierce Lake #1
oil on canvas
20"x20"
2019
Pierce Lake #2
oil on canvas
20"x20"
2019
Pierce Lake #3
oil on canvas
20"x20"
2019
Beaver Creek #1
oil on canvas
20"x20"
2019
Beaver Creek #2
oil on canvas
20"x20"
2019
Beaver Creek #3
oil on canvas
20"x20"
2019
Valley Trail #1
charcoal on paper
30"x42"
2019
Valley Trail #2
charcoal on paper
30"x42"
2019